Leaderboard | The CJ Cup

Jeju Island, Korea | 17. - 20.10.2019

Scorekarte | Whee Kim (Südkorea)

Runde 4

Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72
Score 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 4 4 6 3 4 4 5 3 4 37 73
Total PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR +1 PAR PAR PAR +1 PAR -1 +1 +1

(Spieler startete an Tee 10)

Runde 3

Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72
Score 4 3 5 3 4 4 2 4 7 36 4 4 5 3 4 4 4 2 4 34 70
Total PAR PAR PAR -1 PAR PAR -1 PAR +2 PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR -1 -1 -2 -2

(Spieler startete an Tee 10)

Runde 2

Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72
Score 4 2 4 4 4 5 3 4 7 37 4 4 4 3 4 5 5 2 7 38 75
Total PAR -1 -1 PAR PAR +1 PAR PAR +2 +1 PAR PAR -1 PAR PAR +1 +1 -1 +2 +2 +3

Runde 1

Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72
Score 5 3 5 4 4 4 3 4 5 37 4 5 6 3 4 5 4 3 5 39 76
Total +1 PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR +1 PAR +1 +1 PAR PAR +1 PAR PAR PAR +3 +4

(Spieler startete an Tee 10)

Albatros / Eagle / Birdie / Par / Bogey / Doppelbogey/schlechter